Хөрөнгийн зах зээлийн хичээл...Хөрөнгийн зах зээл гэж юу вэ?


2019-02-20 04:38:58 0

    Хөрөнгийн зах зээл танд санхүүгээ өсгөх хоёр дахь боломжийг авчирна. Монголд сүүлийн хоёр жилд энэ зах зээл эрчимтэй хөгжиж хөгжиж хүмүүс мөнгөө хадгамжаас өөр аргаар өсгөж боломж гарцыг харж эхлэв. Гэхдээ иргэд хөрөнгийн захын тухай ойлголт тун дутмаг байгааг олон судалгаанаас харж болно. Тиймээс энэ удаад Монголын хөрөнгийн биржээс бэлтгэн хүргэж буй цуврал хичээлүүдийг та бүхэндээ хүргэж байна. 

 

 

 

Та энд дарж хичээлийг үзээрэй. 

Цуврал хичээлийн сэдвүүд:

1.Санхүүгийн зах зээл гэж юу вэ?
2. Хувийн санхүүгээ төлөвлөх
3. Биржийн тухай ойлголт, түүний үйл ажиллагаа
4. Монголын хөрөнгийн биржийн үүсэл хөгжил
5. Хөрөнгө оруулалт, хувьцаа
6. Хувьцаа сонгох аргачлал
7. Бонд
8. Хөрөнгө оруулалтын сан
9. Ирээдүйдээ хийх хөрөнгө оруулалт даатгалын тухайд
10. Санхүүжилт зээл
11. Санхүүжилт, үнэт цаасаа олон нийтэд санал болгох
12. Харилцагч санүүгийн байгууллагыг сонгох
13. Компанийн засаглал
14. Санхүүгийн эрсдэл
15. Хувь хүмүүсийн туршлага, амжилтын түүх
16. Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хууль, үнэт цаасны зохицуулах хорооны үйл ажиллагаа
17. Үүсмэл санхүүгийн хэрэгсэл фьючерс, опцион зах зээл, түүний онцлог
18. Үнэт цаасны үнэлгээ
19. Үнэт цаасны индекс тооцох аргууд
20. Үнэт цаасны арилжааны зохион байгуулалт

21. Арилжааны стратеги